SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

Saša ŠTAMPAR s.p. (več na AJPES)

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki Saša ŠTAMPAR s.p.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
Saša Štampar - NP

Seznam transakcij (31,14€)

Transakcije nad 2.000 €

Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.

Datum transakcije Znesek (€) Namen Račun

Mesečne vsote transakcij

Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 2.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).

Datum transakcije Skupen znesek (€)
31,14

Sorodne transakcije

Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana.
Seznam javnih organov, od katerih je Saša ŠTAMPAR s.p. prejel nakazilo.