SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 780.575 823.700 914.989 695.496 913.267 624.688 686.048
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 22.355 15.415 8.324 -22.874 -22.315 -2.134 1.920
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 9.095 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 1.173 0 0 110.493 0 296 38
Nakazila iz sektorja država 103.267 88.839 47.625 17.104 41.283 3.791 1.171
Razmerje 11 % 9 % 4 % 2 % 4 % 1 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Seznam transakcij (57.154,40€)

Transakcije nad 2.000 €

Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.

Mesečne vsote transakcij

Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 2.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).

Datum transakcije Skupen znesek (€)
2.801,47
7.337,97
13.445,81
21.329,41
10.897,96
904,60
437,17

Sorodne transakcije

Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
Seznam plačnikov, od katerih je KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. prejel nakazilo.