SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 780.575 823.700 914.989 695.496 913.267 624.688
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 22.355 15.415 8.324 -22.874 -22.315 -2.134
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 9.095 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 1.173 0 0 110.493 0 296
Nakazila iz sektorja država 103.267 88.839 47.625 17.104 41.283 0
Razmerje 11 % 9 % 4 % 2 % 4 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
HELENA ŠTRUBELJ - 27,9239%
PAVLE ŠTRUBELJ - 27,9239%
KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. - -
  - 22,0761%
  - 22,0761%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o.

Naziv Vstop Izstop Delež
KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. - -
  - 22,0761%
  - 22,0761%

Seznam transakcij (56.717,23€)

Transakcije nad 2.000 €

Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.

Datum transakcije Znesek (€) Namen Račun
2.801,47 AVANS-POGODBA O IZVEDBI DOPOLNITVE T SI56031081006726236
6.536,77 PLAČILO RAČ.: 1852 1852 KLIMAT.-PREZ SI56031081006726236
13.445,81 pogodba 06/06 004236 SI56031081006726236
13.771,69 pla?ilo ra?una 424 3205 Klimat005225 SI56031081006726236
7.557,72 pla?ilo ra?una 431 3354 Klimat005380 SI56031081006726236
10.897,96 pla?ilo ra?una 59 548 Klimat.?006099 SI56031081006726236

Mesečne vsote transakcij

Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 2.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).

Datum transakcije Skupen znesek (€)
2.801,47
7.337,97
13.445,81
21.329,41
10.897,96
904,60

Sorodne transakcije

Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO.
Seznam plačnikov, od katerih je KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. prejel nakazilo.