SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

ANDREJ ŠKRK - NOTAR (več na AJPES)

Subjekt je bil izbrisan iz PRS

Iz podatkov, ki se izpišejo med zadetki, ne izhaja nujno zaključek, da je bil prejemnik sredstev iz sektorja države tudi končni koristnik teh sredstev. Gre za podatke o izplačilih. Celovito informacijo o podlagi za konkretno izplačilo lahko dobite pri posameznem proračunskem uporabniku.

Zakon o odvetništvu odvetnikom in odvetniškim družbam nalaga vodenje fiduciarnega denarnega računa. Gre za posebni transakcijski račun na katerem se zbirajo sredstva strank, ločeno od drugih računov odvetnika oziroma odvetniške družbe. Plačila na fiduciarne račune so v seznamu plačil označena posebej. Odvetniki in odvetniške družbe morajo imeti fiduciarne račune od avgusta 2009.

Fiduciarne račune v primeru fiduciarnih poslov uporabljajo tudi notarji.

Podatki o ustanoviteljih tega poslovnega subjekta trenutno niso na voljo. Za izbrisane poslovne subjekte podatke preverite pri AJPESu, za delujoče delniške družbe pa so delniške knjige na voljo pri KDD.

Seznam transakcij (20.524.538,29€, od tega 10.447.302,79€ na fiduciarni račun )

Transakcije nad 2.000 €

Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.

Datum transakcije Znesek (€) Namen Račun
2.158,74 PLAČ.RAČ. 1120-0001090 PL.RN ZA STO SI56031341000012077
6.542,31 PLAČ.RAČ. 143-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
12.422,38 PLAČ.RAČ. 226-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
2.369,80 PLAČ.RAČ. 394-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
2.140,71 PLAČ.RAČ. 463-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
3.895,84 PLAČ.RAČ. 555-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
2.453,93 PLAČ.RAČ. 625-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
3.725,59 PLAČ.RAČ. 699-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
2.507,01 PLAČ.RAČ. 767-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
3.286,86 PLAČ.RAČ. 862-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
2.038,06 PLAČ.RAČ. 986-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
6.051,33 PLAČ.RAČ. 59-0001090 PL.RN ZA STORI SI56031341000012077
9.961,69 PLAČ.RAČ. 137-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
28.295,94 PLAČ.RAČ. 200-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
55.941,29 PLAČ.RAČ. 283-0001090 PL.RN ZA STOR SI56031341000012077
13.240,74 PLAČ.RAČ. 364-0001090 08.06.04 SI56031341000012077
6.122,11 PLAČ.RAČ. 577 PL.RN ZA STORITEV IN SI56031341000012077
5.709,31 PLAČ.RAČ. 734 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
2.371,31 PLAČ.RAČ. 964 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
2.517,28 PLAČ.RAČ. 964 09.12.04 SI56031341000012077
102.511,52 PLAČ.RAČ. 1076 04.01.05 SI56031341000012077
30.779,92 PLAČ.RAČ. 43 01.02.05 SI56031341000012077
40.995,24 PLAČ.RAČ. 48 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
44.479,22 PLAČ.RAČ. 88 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
17.653,98 PLAČ.RAČ. 94 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
7.973,21 PLAČ.RAČ. 108 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
3.029,54 PLAČ.RAČ. 157 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
3.194,79 PLAČ.RAČ. 347 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
7.436,15 PLAČ.RAČ. 362 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
3.842,01 PLAČILO RAČUNA ŠT.:560 SI56031341000012077
14.197,55 PLAČ.RAČ. 486 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
18.538,06 PLAČ.RAČ. 602 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
7.160,74 PLAČ.RAČ. 686 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
7.999,50 PLAČ.RAČ. 761 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
3.092,89 PLAČ.RAČ. 873 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
1.989.910,08 NAKZAILO PO KUPOPROD. POG 41122-1/06 Fiduciarni račun: SI56031341000227417
3.552,83 PLAČ.RAČ. 1054 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
2.148,22 PLAČ.RAČ. 174 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
9.154,73 PLAČ.RAČ. 543 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
3.497,75 PLAČ.RAČ. 542 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
8.664,00 PLAČ.RAČ. 669 PL.RN ZA STORITEV IN SI56031341000012077
2.772.704,75 KUPNINA ZA LUKOVICO SI56031341000258942
26.097,60 PLAČ.RAČ. 838 07.09.06 SI56031341000012077
4.848,92 PLA^.RA^. 1474 29.01.07 SI56031341000012077
2.813,62 PLA^.RA^. 1492 29.01.07 SI56031341000012077
2.975,64 PLA^.RA^. 82 03.03.07 SI56031341000012077
4.503,48 PLA^.RA^. 158 SI56031341000012077
7.763,95 PLA^.RA^. 278 SI56031341000012077
3.461,69 PLA^.RA^. 390 07.06.07 SI56031341000012077
4.447,71 PLA^.RA^. 587 27.07.07 SI56031341000012077
6.602.479,20 PLA^. SI56031341000012077
1.843.297,20 PLA^. Fiduciarni račun: SI56031341000227417
6.602.479,20 PLA^. Fiduciarni račun: SI56031341000227417
2.933,03 PLAČ.RAČ. 827 28.09.07 SI56031341000012077
2.634,20 DEPONACIJA - ČEBULJ ALENKA Fiduciarni račun: SI56031341000255062
4.164,20 DEPONACIJA - KALTNEKAR DARJA Fiduciarni račun: SI56031341000255062
4.817,91 DEPONACIJA - VIDMAR VESNA Fiduciarni račun: SI56031341000255062
2.004,74 PLAČ.RAČ. 99 01.03.08 SI56031341000012077
12.541,84 PLAČ.RAČ. 206 07.03.08 SI56031341000012077
12.758,29 PLAČ.RAČ. 206 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
14.480,60 PLAČ.RAČ. 323 30.04.08 SI56031341000012077
5.351,02 PLAČ.RAČ. 442 29.05.08 SI56031341000012077
5.196,81 PLAČ.RAČ. 551 29.06.08 SI56031341000012077
4.676,35 PLAČ.RAČ. 861 29.09.08 SI56031341000012077
8.489,77 PLAČ.RAČ. 1013 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
2.558,78 PLAČ.RAČ. 1281 PL.RN ZA STORITEV SI56031341000012077
2.406,00 PLAČ. RAČ. 953 SI56031341000012077

Mesečne vsote transakcij

Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 2.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).

Datum transakcije Skupen znesek (€)
2.158,74
1.246,87
6.542,31
12.422,38
1.286,93
2.369,80
2.140,71
3.895,84
2.453,93
3.725,59
2.507,01
3.286,86
2.038,06
6.051,33
9.961,69
28.295,94
56.219,45
14.794,07
893,97
6.984,40
999,50
6.596,14
1.911,37
4.888,58
103.791,94
30.779,92
111.952,68
3.029,54
1.465,20
11.203,81
18.499,50
18.538,06
7.270,91
8.387,83
382,82
3.583,12
1.992.127,16
275,41
4.246,87
2.900,10
1.519,73
600,40
21.316,47
2.772.704,75
28.623,13
974,96
9.756,10
743,58
2.975,64
12.807,23
5.015,29
15.052.907,11
4.694,58
13.599,33
1.101,71
867,52
1.503,70
3.790,14
25.300,13
14.618,30
6.089,09
5.535,64
1.437,71
501,23
4.818,74
1.573,10
8.667,13
1.164,00
2.994,69
117,60
1.060,80
333,60
517,20
813,60
506,40
1.300,80
450,00
1.082,40
825,60
2.607,60
1.156,80
561,60
222,00
300,00
392,40
517,20
258,00
302,40
292,80
247,20
364,80

Sorodne transakcije

Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad.
Seznam plačnikov, od katerih je ANDREJ ŠKRK - NOTAR prejel nakazilo.