SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

ANDREJ ŠKRK - NOTAR (več na AJPES)

Subjekt je bil izbrisan iz PRS

Iz podatkov, ki se izpišejo med zadetki, ne izhaja nujno zaključek, da je bil prejemnik sredstev iz sektorja države tudi končni koristnik teh sredstev. Gre za podatke o izplačilih. Celovito informacijo o podlagi za konkretno izplačilo lahko dobite pri posameznem proračunskem uporabniku.

Zakon o odvetništvu odvetnikom in odvetniškim družbam nalaga vodenje fiduciarnega denarnega računa. Gre za posebni transakcijski račun na katerem se zbirajo sredstva strank, ločeno od drugih računov odvetnika oziroma odvetniške družbe. Plačila na fiduciarne račune so v seznamu plačil označena posebej. Odvetniki in odvetniške družbe morajo imeti fiduciarne račune od avgusta 2009.

Fiduciarne račune v primeru fiduciarnih poslov uporabljajo tudi notarji.

Seznam transakcij (20.524.538,29€, od tega 10.447.302,79€ na fiduciarni račun )

Transakcije nad 2.000 €

Prikazan namen ustreza namenu vnešenemu v plačilni nalog, ki ne ustreza nujno dejanskemu namenu. Če je v namenu povezava na javno naročilo, gre za prikaz naročila. Plačila so prikazana posebej.

Mesečne vsote transakcij

Prikazana je vsota vseh plačil v mesecu (tudi nakazil pod 2.000 EUR, ki jih ni mogoče pregledovati posamezno).

Datum transakcije Skupen znesek (€)
2.158,74
1.246,87
6.542,31
12.422,38
1.286,93
2.369,80
2.140,71
3.895,84
2.453,93
3.725,59
2.507,01
3.286,86
2.038,06
6.051,33
9.961,69
28.295,94
56.219,45
14.794,07
893,97
6.984,40
999,50
6.596,14
1.911,37
4.888,58
103.791,94
30.779,92
111.952,68
3.029,54
1.465,20
11.203,81
18.499,50
18.538,06
7.270,91
8.387,83
382,82
3.583,12
1.992.127,16
275,41
4.246,87
2.900,10
1.519,73
600,40
21.316,47
2.772.704,75
28.623,13
974,96
9.756,10
743,58
2.975,64
12.807,23
5.015,29
15.052.907,11
4.694,58
13.599,33
1.101,71
867,52
1.503,70
3.790,14
25.300,13
14.618,30
6.089,09
5.535,64
1.437,71
501,23
4.818,74
1.573,10
8.667,13
1.164,00
2.994,69
117,60
1.060,80
333,60
517,20
813,60
506,40
1.300,80
450,00
1.082,40
825,60
2.607,60
1.156,80
561,60
222,00
300,00
392,40
517,20
258,00
302,40
292,80
247,20
364,80

Sorodne transakcije

Seznam poslovnih subjektov, ki so prejeli nakazilo od STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad.
Seznam plačnikov, od katerih je ANDREJ ŠKRK - NOTAR prejel nakazilo.