SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Podatki

Na tej strani so na voljo podatki o mesečnih seštevkih prejetih sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih in prejemnikih javnih sredstev.

OPOZORILO: podatki se lahko brez opozorila spremenijo tudi za nazaj v primeru, da se zaradi povezav na dodatne vire podatkov ugotovi, da čiščenje podatkov o plačah in odtegljajih od plač ni bilo izvedeno popolno oz. je bilo izvedeno preveč učinkovito.

Za boljše razumevanje podatkov potrebujete tudi PRS, ki ga objavlja AJPES (opis podatkov) ter Register proračunskih uporabnikov, v upravljanju UJP.