SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

"TEHNOSHOP" VUKOVIČ MIROSLAV S.P. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 542.009
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0
Drugi poslovni prihodki 0
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 0 0 2.877
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56023730011301788 T N 17. april 2002 -
SI56031571000894135 T N 30. november 2011
SI56600000000355770 T N 27. november 2013 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 52.216,43€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 7.833,03
OBČINA BREŽICE 4.857,23
LEKARNA BREŽICE 3.899,24
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE 2.968,33
OSNOVNA ŠOLA DOBOVA 2.608,88
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE 2.541,96
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1.780,24
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO 1.569,80
CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE 1.438,81
MLADINSKI CENTER KRŠKO 1.337,44
RAZVOJNI CENTER BREŽICE 1.303,66
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 1.241,44
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA 1.226,01
ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM BREŽICE - v likvidaciji 1.082,38
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO 1.030,35
OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI 980,85
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI 929,96
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 917,20
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE 876,17
GLASBENA ŠOLA BREŽICE 829,54
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM 815,88
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 702,51
OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE 657,68
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 605,82
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA 594,89
DOM LUKAVCI 591,59
VRTEC MAVRICA BREŽICE 575,07
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO 548,66
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA 539,58
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 449,31
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA 335,82
OBČINA KRŠKO 311,40
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 288,05
ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE 285,69
KRANJSKI VRTCI 271,03
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC 269,45
SREDNJA TEKSTILNA, OBUTVENA IN GUMARSKA ŠOLA KRANJ 266,65
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana 264,07
OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO 229,99
KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE 229,47
ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA 227,41
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE 207,79
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 204,26
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA 199,99
GIMNAZIJA BREŽICE 178,11
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA 176,47
MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 174,10
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA 126,84
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE 112,45
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 95,18