SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

"TEHNOSHOP" VUKOVIČ MIROSLAV S.P. (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56023730011301788 T N 17. april 2002 -
SI56031571000894135 T N 30. november 2011
SI56600000000355770 T N 27. november 2013 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki "TEHNOSHOP" VUKOVIČ MIROSLAV S.P.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
Miroslav Vuković - NP

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 47.186,27€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 7.833,03
OBČINA BREŽICE 4.264,46
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE 2.968,33
LEKARNA BREŽICE 2.836,74
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE 2.367,41
OSNOVNA ŠOLA DOBOVA 2.208,98
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1.780,24
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO 1.569,80
RAZVOJNI CENTER BREŽICE 1.303,66
CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE 1.248,82
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 1.241,44
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA 1.226,01
ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM BREŽICE - v likvidaciji 1.082,38
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO 957,41
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI 929,96
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 917,20
OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI 840,95
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE 838,17
GLASBENA ŠOLA BREŽICE 829,54
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 702,51
MLADINSKI CENTER KRŠKO 658,53
OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE 644,78
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE 605,82
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA 594,89
DOM LUKAVCI 591,59
VRTEC MAVRICA BREŽICE 575,07
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO 449,68
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA 448,28
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA 335,82
OBČINA KRŠKO 311,40
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM 306,14
ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE 285,69
KRANJSKI VRTCI 271,03
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC 269,45
SREDNJA TEKSTILNA, OBUTVENA IN GUMARSKA ŠOLA KRANJ 266,65
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana 264,07
OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO 229,99
KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE 229,47
ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA 227,41
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA 199,99
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE 195,59
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA 176,47
MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 174,10
GIMNAZIJA BREŽICE 155,21
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA 126,84
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE 112,45
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 95,18
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 74,68
MESTNA OBČINA KRANJ 66,00
VRTEC KRŠKO 65,50