SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PETIŠOVCI-ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET PETESHÁZA (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56023420013773606 T N 01. oktober 2001 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 133.832,56€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG 113.347,51
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 14.385,51
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 3.044,27
KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI 2.143,98
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 396,59
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 250,38
MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE LENDAVA - LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉG 204,32
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 60,00