SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 7.200 20.834 65.933 45.156 34.982 53.643
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 20.785 27.854 16.000 0
Nakazila iz sektorja država 0 250 1.073 1.000 700 0
Razmerje 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56020140018856279 T N 24. junij 2002 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
GEODET, d.o.o., - NP
GEO INŽENIRING, d.o.o., Žalec - NP
GEMAR, d.o.o. - NP
KATASTER Krško d.o.o. - NP
AGRIMENZOR d.o.o. - NP
MERKANTIL d.o.o. NP
GGS d.o.o. Koper - NP
MERA, Ljutomer d.o.o. - NP
GEOID d.o.o. - NP
GZ MARIBOR d.o.o. NP
KOTAS d.o.o. - NP
TELESKOP d.o.o. NP
GEOMERITVE d.o.o. - NP
GEO ANDREJ PODOJSTERŠEK S.P. NP
DIGI DATA d.o.o. - NP
GPS, DEAN KORDEŽ S.P. NP
GEODET, d.o.o., Novo mesto - NP
GEO-BIRO d.o.o. Nova Gorica - NP
GEOTIM - IGOR BERTOK S.P. - NP
GEOSVET, d.o.o. - NP
MONOLIT d.o.o. - NP
SAMOBOR & ILEC, d.o.o. - NP
IGEA, D.O.O. - NP
GEA d.o.o. NP
GEO BIRO d.o.o. NP
AVANT-GEO d.o.o. - NP
GEOKAT, d.o.o. - NP
PPK d.o.o. NP
ZPKSU d.o.o., Grosuplje - NP
PARS d.o.o. Idrija - NP
GEODETSKE STORITVE - BOJAN ŽERJAL S.P. NP
GZS d.d. - v stečaju - NP
MERIDIAN d.o.o. CELJE - NP
GEODET BIRO d.o.o. - NP
PANGEA d.o.o. - NP
GEOGRAD, d.o.o., Ljubljana - NP
PORTAL d.o.o. Tolmin - v stečaju - NP
KATASTRI d.o.o. - NP
PROJEKT d.d. NOVA GORICA NP
ENS d.o.o. Ljubljana - NP
LGB d.o.o. - NP
ZENIT GEODETSKE STORITVE, DRAGO ŠTERN S.P. - NP
MEJAŠ, d.o.o. - NP
GEODATA d.o.o. NP
LUZ, d.d. - NP
MIHA BAN S.P. NP
GEOMNIA d.o.o. - NP
MERA, d.o.o. - NP
MLINAR & SLOVENC d.o.o. - NP
GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o. - NP
BIRO ZA GEODETSKE STORITVE d.o.o. - NP
GEOMER d.o.o. - NP
MEJNIK d.o.o., Ljubljana - NP
EXPRO d.o.o. - NP
KARS PROJEKTIRANJE INŽENIRING D.O.O. NP
GI - NP
GEOFOTO d.o.o. - NP
GEOHIT d.o.o. Trebnje - NP
GEODETING, d.o.o. NP
GIRUS - GEODETSKE STORITVE KRŽAN BRANKO S.P. NP
SŽ - PP Ljubljana d.d. - NP
DOLENJSKI GEODETSKI BIRO GREGOR MIKLIČ S.P. - NP
DUPING d.o.o. - NP
GEOMETER MORETTI BORUT S.P. - NP
DFG CONSULTING, d.o.o. - NP
GEOPROJEKT d.o.o. - NP
PETROL d.d., Ljubljana - NP
MILAN TRBOJEVIČ S.P. NP
IZMERA d.o.o. NP
GEODETSKI BIRO d.o.o. - NP
GEODETSKE MERITVE NP
MIS Inženiring d.o.o. NP
KONFIN d.o.o., Domžale - NP
VBS d.o.o. - NP
GROMAP d.o.o. NP
FRANC BEVC S.P. NP
GEODE. M. NP
GEOS INŽENIRING d.o.o. - NP
NIGRAD d.d. - NP
MIHA BAN d.o.o. - NP
GEODET ZORA, ZORICA PODOJSTERŠEK S.P. - NP
DIMC d.o.o. - NP
GEOIN d.o.o. - v stečaju - NP
APOLONIJ d.o.o. - NP
SPEKTER GEAM, d.o.o. - NP
ŽOLNIR d.o.o. - NP
GEOIZMERA, D.O.O. - NP
PROLOCO JEZERSKO, d.o.o. - NP
DOMPLAN, d.d. - NP
GEODETSKI BIRO BEDEN d.o.o. - NP
GEOIDES d.o.o. - NP
GEODETI, d.o.o., Grosuplje - NP
UL FGG - NP
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. - NP
TRIGONOMETER d.o.o. - NP
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. - NP
BORIS KADUNC S.P. - NP
GEODETSKE STORITVE MATJAŽ TIČAR S.P. - NP
MARTA LAMPRET S.P. - NP
GEOTEL d.o.o. - NP
GEOVIDIS d.o.o. - NP
KALIOPA d.o.o. - NP
AS GEO PLAN, d.o.o. - NP
GEODETSKA DRUŽBA d.o.o. - NP
STRUKTURA d.o.o. - NP
GEONEP d.o.o. - NP
MERILO d.o.o. - NP
GEOMETRA d.o.o. - NP
GEOSFERA, d.o.o. - NP
MATIJA JOŠT, S.P. - NP
HEKTAR d.o.o. Idrija - NP
STRAT d.o.o. - NP
GP GEO d.o.o. - NP
GEOSERVIS, d.o.o. - NP
ZDRAVKO JURKAŠ S.P. - NP
GEONARIS d.o.o. - NP

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
član uprave Dominik Bovha
član uprave Darko Tanko
član uprave Marko Šušteršič
član uprave Darja Pegan Žvokelj
član uprave Matej Hašaj -
predsednik uprave Andrej Mesner -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 494.332,24€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 479.439,99
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 11.480,76
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 2.951,43
ŠOLSKI CENTER CELJE 422,50
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 37,56