SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

GIZ GEODETSKIH IZVAJALCEV (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 7.200 20.834 65.933 45.156 34.982 53.643 67.893
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 20.785 27.854 16.000 0 0
Nakazila iz sektorja država 0 250 1.073 1.000 700 700 896
Razmerje 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56020140018856279 T N 24. junij 2002 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 497.582,84€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 479.439,99
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 11.830,76
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 3.301,43
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o. 1.012,60
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje 838,00
ŠOLSKI CENTER CELJE 422,50
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. 350,00
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 350,00
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 37,56