SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

CESTNI INŽENIRING d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 380.848 523.037 412.172 538.617 276.074 233.201
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 12.088 -3.865 28.946 -34.887 42.984 53.938
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0 800
Nakazila iz sektorja država 89.737 439.042 276.631 255.977 143.114 0
Razmerje 19 % 70 % 53 % 42 % 38 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56045150001380527 T N 07. september 2007 -
SI56060000108003009 T N 05. julij 2013 -
SI56610000006295259 T N 02. december 2013 -
SI56610000006301370 F N 02. december 2013 -
SI56610000006286626 T N 02. december 2013
SI56610000007256335 F N 08. april 2014 -
SI56610000007260991 F N 09. april 2014
SI56610000008163770 F N 11. avgust 2014 -
SI56610000009273935 F N 04. december 2014 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki CESTNI INŽENIRING d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
BOŠTJAN BAJEC - 33,3333%
Luka Lesničar - 33,3333%
MOJCA ZEMLJARIČ BAJEC - 33,3334%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
prokurist Luka Lesničar
direktor Boštjan Bajec -
prokurist Mojca Zemljarič Bajec -
direktor Luka Lesničar -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 1.686.458,72€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 828.728,91
OBČINA MARKOVCI 113.255,74
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 108.587,75
OBČINA LAŠKO 94.183,51
OBČINA ZAVRČ 91.247,09
OBČINA ROGAŠKA SLATINA 82.350,72
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 52.244,18
OBČINA SLOVENSKE KONJICE 46.926,91
OBČINA MUTA 45.543,72
MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO 29.950,80
OBČINA STARŠE 29.934,00
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. 21.886,80
OBČINA RUŠE 21.295,10
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 20.062,90
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 18.360,00
MESTNA OBČINA MARIBOR 15.820,00
MESTNA OBČINA VELENJE 13.482,81
OBČINA SELNICA OB DRAVI 9.422,80
OBČINA MISLINJA 9.391,05
MINISTRSTVO ZA PROMET 7.921,20
OBČINA HOČE - SLIVNICA 7.122,00
OBČINA KRIŽEVCI 5.940,00
MESTNA OBČINA KRANJ 3.945,10
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 3.780,00
OBČINA MOZIRJE 3.240,00
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 979,47
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR 246,73
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 199,01
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. 175,07
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. 156,96
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. 78,39