SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

CESTNI INŽENIRING d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 380.848 523.037 412.172 538.617 276.074 233.201 270.067
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 12.088 -3.865 28.946 -34.887 42.984 53.938 27.555
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0 800 0
Nakazila iz sektorja država 89.737 439.042 276.631 255.977 143.114 178.167 140.314
Razmerje 19 % 70 % 53 % 42 % 38 % 53 % 40 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56045150001380527 T N 07. september 2007 -
SI56060000108003009 T N 05. julij 2013
SI56610000006295259 T N 02. december 2013 -
SI56610000006286626 T N 02. december 2013
SI56610000006301370 F N 02. december 2013 -
SI56610000007256335 F N 08. april 2014 -
SI56610000007260991 F N 09. april 2014
SI56610000008163770 F N 11. avgust 2014 -
SI56610000009273935 F N 04. december 2014 -
SI56610000011380969 F N 05. avgust 2015 -
SI56610000012376771 F N 01. december 2015 -
SI56051008014276549 T N 16. marec 2016 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 2.181.786,32€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 994.345,99
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR 171.576,62
OBČINA MARKOVCI 136.447,75
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 108.587,75
OBČINA LAŠKO 94.183,51
OBČINA ZAVRČ 91.247,09
OBČINA ROGAŠKA SLATINA 82.350,72
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 68.059,65
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o. 62.239,82
OBČINA MUTA 60.037,32
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. 49.266,70
OBČINA SLOVENSKE KONJICE 46.926,91
MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO 29.950,80
OBČINA STARŠE 29.934,00
OBČINA RUŠE 21.295,10
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 19.544,00
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 18.360,00
MESTNA OBČINA MARIBOR 15.926,89
MESTNA OBČINA VELENJE 13.482,81
OBČINA SELNICA OB DRAVI 10.045,00
OBČINA MISLINJA 9.391,05
MINISTRSTVO ZA PROMET 7.921,20
OBČINA HOČE - SLIVNICA 7.122,00
MARIBORSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA, investicijske storitve in svetovanje d.o.o. 7.088,20
OBČINA KRIŽEVCI 5.940,00
MESTNA OBČINA KRANJ 3.945,10
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 3.780,00
OBČINA MOZIRJE 3.240,00
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. 3.151,10
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. 2.665,03
MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje d.d. 1.008,37
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 979,47
Socialno varstveni zavod Hrastovec 430,98
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 427,00
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 404,37
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 275,08
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR 189,26
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 19,68