SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

MERFIN TRI d.o.o. - v stečaju (več na AJPES)

Subjekt je bil izbrisan iz PRS

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 0 0 0 0
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 0 0
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56330000002863043 X N 20. oktober 2008
SI56029800260187916 X N 05. december 2012

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki MERFIN TRI d.o.o. - v stečaju

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
MERFIN d.o.o. - v stečaju - -
  - 90000/202500
  5000/202500
ALEKSANDAR BIJELIĆ - 5000/202500
ALEKSANDAR VUKOVIĆ - 5000/202500
ANDON KAMČEV - 5000/202500
ANDRIJA KROFLIN 5000/202500
Andrej Hribar - 5000/202500
Anita Valjavec - 5000/202500
BILJANA ŠURLAN 5000/202500
Boris Zupančič - 5000/202500
DAVOR SEVER 5000/202500
DAVOR VRATARIĆ - 5000/202500
DEJAN FIČKO 5000/202500
GORANKA VUKOVIĆ 5000/202500
Gregor Podgoršek - 5000/202500
HASAN HRBAT - 5000/202500
JEJINA ČEDNA - 5000/202500
KARLO KUČAN 5000/202500
MISLAV GALLER 5000/202500
Matija Savnik - 5000/202500
Patrick Vesel - 5000/202500
VESNA MIRČESKA - 5000/202500
Zoran Memon - 5000/202500
ŽELJKO CVIJANOVIĆ - 5000/202500
ŽELJKO MUTNOVIĆ - 5000/202500
MERFIN ŠTIRI d.o.o. - v stečaju - 32500/202500

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo MERFIN TRI d.o.o. - v stečaju

Naziv Vstop Izstop Delež
MERFIN d.o.o. - v stečaju - 195000/3050000

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
zastopnik Janja Krašovec
direktor Marta Bertoncelj
stečajni upravitelj Jožef Patty

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 3.314,50€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.314,50