SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

IUV-ID d.o.o. - v stečaju (več na AJPES)

Subjekt je bil izbrisan iz PRS

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56029220053971183 X N 24. september 2001

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki IUV-ID d.o.o. - v stečaju

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
IUV d.d. - v stečaju - 100,0000%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
poslovodja Barbara Bezek Rot
direktor Barbara Fürst
direktor Milan Pajsar
stečajni upravitelj -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 157.244,34€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 75.549,86
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, javni sklad 64.456,79
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 13.550,75
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.500,00
IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE MIKLOŠIČ LJUBLJANA - v likvidaciji 149,39
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 37,56