SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

PET PAK d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 716.249 1.008.843 2.255.161 2.919.499 3.203.138 3.457.187
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 10.861 -12.216 62.748 61.291 -30.486 -9.818
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 16.680 26.296 400 212 0 32.712
Nakazila iz sektorja država 0 200.500 8.705 0 0 0
Razmerje 0 % 16 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56101000038529462 T N 28. januar 2005 -
SI56340001005958749 T N 24. april 2007
SI56330000005259719 T N 30. marec 2012 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki PET PAK d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
LJUBO NADOH - -
  - 50,0000%
  - 30%
AMBROGIO ALBERIO 30%
Erika Nadoh - 10%
Vesna Nadoh - 10%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Ljubo Nadoh -
direktor Ambrogio Alberio
prokurist Erika Nadoh -
prokurist Vesna Nadoh -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 419.297,67€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO 401.202,00
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 16.705,48
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO in tuje investicije 976,00
OBČINA ILIRSKA BISTRICA 401,71
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 12,48