SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

ASSECO SEE d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 721.537 1.967.070 3.086.276 2.884.613 2.593.850 2.449.812
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 6.126 19.435 55.633 77.724 160.702
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 6.618 0
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56020530256930780 T N 27. december 2007 -
SI56070000001116366 T N 23. september 2009 -
SI56043020001712519 T N 18. maj 2011 -
SI56290000050507951 T N 19. junij 2013 -
SI56101000053460866 T N 01. september 2014 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki ASSECO SEE d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
SIMT d.o.o. - v stečaju 100%
PEXIM CARDINFO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, KONSALTING I INFORMACIONI INŽENJERING BEOGRAD, MIHAJLA PUPINA 10B/II 50%
DRUŠTVO ZA TRGOVINU, KONSALTING I INFORMACIONI INŽENJERING ASSECO SEE DOO BEOGRAD, MILUTINA MILANKOVIĆA 19G 50%
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - 100%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Boštjan Primec
direktor Mirko Kiso -
direktor Janko Novak
direktor Tomaž Pelicon -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 197,29€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
JAVNI JAMSTVENI, PREŽIVNINSKI IN INVALIDSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 197,29