SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56242019004238765 T N 16. april 2002
SI56330000000274404 T N 04. julij 2003
SI56029220253919029 T N 08. avgust 2003 -
SI56047530001796344 T N 31. januar 2011 -
SI56610000004913591 T N 05. april 2013 -
SI56290000059964869 T N 01. april 2015 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
MEDITRADE HOLDING ANSTALT -
  41,0000%
  41,0000%
DEN GROUP ESTABLISHMENT 50,0000%
Marjan Dermastija - 50,0000%
KONSTANZA PRIMA LIMITED 9,0000%
BVS COMMERCE SYSTEM DOO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, BEOGRAD (VRAČAR) - 41,0000%
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Naziv Vstop Izstop Delež
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
prokurist Andrej Močan
direktor Marjan Dermastija -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 64.847.360,71€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 11.761.920,02
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.585.286,67
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 5.015.555,56
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.376.729,47
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.367.845,48
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.242.794,45
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.120.876,87
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.054.815,48
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 924.011,78
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 813.707,35
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 716.085,28
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 707.410,36
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 607.516,83
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 578.409,53
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 514.011,88
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 505.767,44
MESTNA OBČINA PTUJ 500.149,54
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 474.845,18
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 446.666,92
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 444.410,19
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 398.607,35
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 388.723,20
MINISTRSTVO ZA KULTURO 388.544,04
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 375.905,17
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 370.323,89
MINISTRSTVO ZA FINANCE 344.587,92
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 342.694,78
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 313.600,83
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 308.101,59
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 300.455,43
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 290.702,23
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 262.052,61
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 258.038,90
OBČINA DOMŽALE 246.569,54
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 239.779,51
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 235.766,15
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 231.472,39
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 224.907,34
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 222.444,62
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 221.330,51
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 211.751,31
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 204.793,10
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 203.720,72
MESTNA OBČINA KRANJ 199.808,27
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE 185.868,53