SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56242019004238765 T N 16. april 2002
SI56330000000274404 T N 04. julij 2003
SI56029220253919029 T N 08. avgust 2003 -
SI56047530001796344 T N 31. januar 2011 -
SI56610000004913591 T N 05. april 2013 -
SI56290000059964869 T N 01. april 2015 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 68.070.310,80€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 12.236.322,75
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.585.286,67
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 5.259.872,62
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.399.137,37
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.411.597,83
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.265.914,54
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.159.872,16
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.101.907,30
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 926.885,13
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 873.524,56
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 746.359,28
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 718.384,11
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 619.827,15
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 584.870,41
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
MESTNA OBČINA PTUJ 515.493,53
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 515.319,56
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 513.776,22
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 477.718,40
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 457.139,15
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 451.476,17
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 450.705,45
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 400.979,92
MINISTRSTVO ZA KULTURO 388.544,04
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 383.007,47
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 376.072,97
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 370.953,41
MINISTRSTVO ZA FINANCE 349.112,74
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 319.407,17
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 308.851,89
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 303.500,19
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 300.455,43
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 280.590,74
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 279.883,59
OBČINA DOMŽALE 259.548,75
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 254.870,25
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 252.739,69
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 251.843,66
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 248.158,62
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 235.198,37
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 231.472,39
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 228.151,64
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 227.503,13
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 221.640,30
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 211.740,30
MESTNA OBČINA KRANJ 205.728,85