SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
MEDITRADE HOLDING ANSTALT -
  41,0000%
  41,0000%
DEN GROUP ESTABLISHMENT 50,0000%
Marjan Dermastija - 50,0000%
KONSTANZA PRIMA LIMITED 9,0000%
BVS COMMERCE SYSTEM DOO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, BEOGRAD (VRAČAR) - 41,0000%
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Naziv Vstop Izstop Delež
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
prokurist Andrej Močan
direktor Marjan Dermastija -

Seznam organov (skupen znesek plačil: 58.762.763,06€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Organ Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 10.881.213,70
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.397.404,63
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 4.591.014,04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.306.796,07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.197.768,94
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.183.529,16
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.045.249,95
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 971.086,93
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 892.527,89
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 678.432,96
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 671.544,10
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 651.177,04
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 582.647,74
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 544.642,50
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 519.709,72
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 482.683,47
MESTNA OBČINA PTUJ 462.644,94
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 459.438,26
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 426.293,99
MINISTRSTVO ZA KULTURO 388.544,04
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 387.693,32
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 378.638,48
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 368.113,25
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 361.509,26
MINISTRSTVO ZA FINANCE 329.240,92
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 298.524,65
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 297.672,67
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 294.947,94
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 290.643,60
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 241.446,58
OBČINA DOMŽALE 223.302,87
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 221.374,42
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 215.996,10
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 214.001,45
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 197.791,12
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 197.690,94
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 195.938,81
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 192.482,53
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 192.398,98
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 186.420,84
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 185.636,73
MESTNA OBČINA KRANJ 183.611,94
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE 167.701,91
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 161.659,35
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 156.334,97