SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56242019004238765 T N 16. april 2002
SI56330000000274404 T N 04. julij 2003
SI56029220253919029 T N 08. avgust 2003 -
SI56047530001796344 T N 31. januar 2011 -
SI56610000004913591 T N 05. april 2013 -
SI56290000059964869 T N 01. april 2015 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 70.871.847,70€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 12.569.503,11
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.585.286,67
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 5.538.603,49
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.433.718,60
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.465.294,84
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.289.914,98
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.189.403,88
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.147.500,85
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 931.506,28
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 904.431,49
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 784.872,70
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 730.157,95
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 631.059,40
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 584.870,41
MESTNA OBČINA PTUJ 533.863,33
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 524.491,52
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 516.728,24
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 500.187,24
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 480.376,74
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 463.706,98
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 455.721,70
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 439.850,27
MINISTRSTVO ZA KULTURO 438.647,71
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 407.883,63
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 403.793,05
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 394.273,43
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 370.953,41
MINISTRSTVO ZA FINANCE 356.269,60
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 330.337,15
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 329.810,27
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 311.982,94
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 305.143,25
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 300.455,43
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 282.907,24
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 273.089,23
OBČINA DOMŽALE 267.363,91
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 263.178,78
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 254.704,72
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 248.228,75
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 243.881,68
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 232.637,97
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 231.472,39
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 229.991,73
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 221.618,37
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 220.879,52