SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56242019004238765 T N 16. april 2002
SI56330000000274404 T N 04. julij 2003
SI56029220253919029 T N 08. avgust 2003 -
SI56047530001796344 T N 31. januar 2011 -
SI56610000004913591 T N 05. april 2013 -
SI56290000059964869 T N 01. april 2015 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 71.423.656,58€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 12.610.032,26
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.585.286,67
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 5.619.955,46
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.439.754,05
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.475.197,81
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.296.135,88
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.198.041,84
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.152.759,25
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 935.941,43
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 914.156,83
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 790.488,44
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 731.262,66
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 631.876,49
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 584.870,41
MESTNA OBČINA PTUJ 538.010,66
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 525.092,22
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 516.728,24
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 506.745,02
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 481.385,65
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 478.338,61
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 463.827,48
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 456.378,80
MINISTRSTVO ZA KULTURO 450.554,48
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 409.845,37
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 405.095,76
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 395.749,48
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 371.190,09
MINISTRSTVO ZA FINANCE 367.256,26
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 351.039,37
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 333.561,48
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 312.315,25
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 311.233,68
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 300.455,43
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 287.794,51
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 278.412,86
OBČINA DOMŽALE 270.713,87
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 265.151,21
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 257.998,19
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 251.535,55
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 245.555,06
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 234.135,97
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 232.361,72
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 232.214,12
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 231.472,39
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 221.618,37