SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
MEDITRADE HOLDING ANSTALT -
  41,0000%
  41,0000%
DEN GROUP ESTABLISHMENT 50,0000%
Marjan Dermastija - 50,0000%
KONSTANZA PRIMA LIMITED 9,0000%
BVS COMMERCE SYSTEM DOO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, BEOGRAD (VRAČAR) - 41,0000%
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Naziv Vstop Izstop Delež
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
prokurist Andrej Močan
direktor Marjan Dermastija -

Seznam organov (skupen znesek plačil: 62.080.181,55€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Organ Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 11.338.520,12
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.530.064,97
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 4.812.718,93
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.351.307,09
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.284.248,14
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.226.576,55
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.088.409,36
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.020.263,92
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 910.682,86
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 753.529,95
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 710.239,09
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 694.732,84
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 597.132,68
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 553.703,10
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 544.642,50
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 499.575,51
MESTNA OBČINA PTUJ 485.990,12
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 470.919,05
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 438.866,93
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 392.687,00
MINISTRSTVO ZA KULTURO 388.544,04
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 378.638,48
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 369.912,24
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 369.122,19
MINISTRSTVO ZA FINANCE 334.001,54
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 319.892,92
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 308.372,91
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 305.147,89
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 298.823,64
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 252.027,28
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 242.230,54
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 239.887,30
OBČINA DOMŽALE 238.006,55
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 230.872,18
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 228.720,90
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 224.932,60
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 218.747,73
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 212.045,69
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 207.081,13
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 203.396,62
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 193.796,80
MESTNA OBČINA KRANJ 193.278,44
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 192.482,53
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE 178.274,21
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 163.506,09