SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56242019004238765 T N 16. april 2002
SI56330000000274404 T N 04. julij 2003
SI56029220253919029 T N 08. avgust 2003 -
SI56047530001796344 T N 31. januar 2011 -
SI56610000004913591 T N 05. april 2013 -
SI56290000059964869 T N 01. april 2015 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
MEDITRADE HOLDING ANSTALT -
  41,0000%
  41,0000%
DEN GROUP ESTABLISHMENT 50,0000%
Marjan Dermastija - 50,0000%
KONSTANZA PRIMA LIMITED 9,0000%
BVS COMMERCE SYSTEM DOO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, BEOGRAD (VRAČAR) - 41,0000%
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Naziv Vstop Izstop Delež
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
prokurist Andrej Močan
direktor Marjan Dermastija -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 63.720.013,10€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 11.531.640,04
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.585.286,67
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 4.946.086,55
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.366.043,27
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.334.417,96
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.237.961,26
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.103.662,41
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.034.879,71
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 916.682,94
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 787.033,47
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 710.239,09
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 697.935,05
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 603.885,95
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 566.971,41
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 510.561,14
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 501.592,27
MESTNA OBČINA PTUJ 495.937,78
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 472.139,05
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 442.517,74
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 441.168,81
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 395.443,61
MINISTRSTVO ZA KULTURO 388.544,04
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 372.974,59
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 369.122,19
MINISTRSTVO ZA FINANCE 339.348,71
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 338.035,38
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 327.473,89
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 310.609,40
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 307.317,61
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 298.823,64
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 259.680,16
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 256.842,99
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 251.783,43
OBČINA DOMŽALE 243.641,91
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 236.580,94
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 231.472,39
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 231.266,94
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 222.480,79
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 221.963,38
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 218.054,79
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 208.305,86
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 201.845,00
MESTNA OBČINA KRANJ 197.733,39
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 184.082,68
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE 183.183,68