SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
MEDITRADE HOLDING ANSTALT -
  41,0000%
  41,0000%
DEN GROUP ESTABLISHMENT 50,0000%
Marjan Dermastija - 50,0000%
KONSTANZA PRIMA LIMITED 9,0000%
BVS COMMERCE SYSTEM DOO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, BEOGRAD (VRAČAR) - 41,0000%
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana

Naziv Vstop Izstop Delež
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
prokurist Andrej Močan
direktor Marjan Dermastija -

Seznam organov (skupen znesek plačil: 61.588.761,25€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Organ Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 11.251.897,79
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.489.354,18
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 4.784.531,34
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.343.808,21
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.265.827,34
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.216.116,34
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.086.911,73
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.013.695,45
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 910.124,28
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 748.223,70
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 710.177,10
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 694.393,71
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 596.327,89
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 544.642,50
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 542.205,94
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 498.845,66
MESTNA OBČINA PTUJ 482.157,63
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 470.224,38
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 438.866,93
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 392.687,00
MINISTRSTVO ZA KULTURO 388.544,04
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 378.638,48
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 369.144,15
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 369.122,19
MINISTRSTVO ZA FINANCE 333.885,70
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 316.626,75
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 306.037,39
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 299.646,06
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 297.077,24
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 249.138,74
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 238.901,34
OBČINA DOMŽALE 237.119,20
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 229.103,82
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 228.667,68
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 218.634,31
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 217.336,20
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 209.241,55
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 209.003,07
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 204.803,08
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 202.134,35
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 192.482,53
MESTNA OBČINA KRANJ 191.451,96
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 191.364,78
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE 176.852,41
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 163.481,76