SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56242019004238765 T N 16. april 2002
SI56330000000274404 T N 04. julij 2003
SI56029220253919029 T N 08. avgust 2003 -
SI56047530001796344 T N 31. januar 2011 -
SI56610000004913591 T N 05. april 2013 -
SI56290000059964869 T N 01. april 2015 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 72.179.101,93€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 12.668.637,32
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.585.286,67
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 5.710.328,67
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.444.081,76
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.483.062,25
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.321.860,26
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.203.991,77
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.164.469,20
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 935.941,43
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 925.626,21
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 807.829,41
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 734.044,95
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 636.475,56
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 588.455,16
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 584.870,41
MESTNA OBČINA PTUJ 540.068,51
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 527.432,65
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 517.212,04
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 513.691,51
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 490.050,57
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 466.957,83
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 459.739,44
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
MINISTRSTVO ZA KULTURO 451.130,80
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 429.796,71
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 406.938,00
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 399.656,29
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 371.190,09
MINISTRSTVO ZA FINANCE 368.239,19
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 351.243,72
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 338.369,24
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 330.869,61
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 312.752,89
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 300.455,43
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 295.177,99
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 282.439,07
OBČINA DOMŽALE 271.554,02
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 268.931,44
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 258.606,11
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 258.471,19
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 246.337,67
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 244.248,73
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 237.509,41
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 233.930,97
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 231.472,39
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 222.388,28