SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX D.O.O., PE CELJE (več na AJPES)

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki EXTRA LUX D.O.O., PE CELJE

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
MEDITRADE HOLDING ANSTALT -
  41,0000%
  41,0000%
DEN GROUP ESTABLISHMENT 50,0000%
Marjan Dermastija - 50,0000%
KONSTANZA PRIMA LIMITED 9,0000%
BVS COMMERCE SYSTEM DOO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, BEOGRAD (VRAČAR) - 41,0000%
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana - 9,0000%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
zastopnik Marjan Dermastija -

Seznam organov (skupen znesek plačil: 60.660.996,44€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Organ Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 11.168.956,68
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.454.603,34
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 4.719.062,51
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.337.914,87
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.245.110,02
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.211.700,81
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.076.833,57
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.000.202,77
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 906.624,23
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 722.742,58
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 708.394,21
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 694.393,71
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 587.022,36
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 544.642,50
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 537.516,81
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 492.994,79
MESTNA OBČINA PTUJ 477.099,99
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 468.549,97
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 435.653,21
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 390.774,82
MINISTRSTVO ZA KULTURO 388.544,04
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 378.638,48
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 369.122,19
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 366.714,34
MINISTRSTVO ZA FINANCE 331.960,57
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 310.057,57
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 303.844,16
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 299.320,13
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 296.727,08
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 247.625,33
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 231.822,34
OBČINA DOMŽALE 231.377,40
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 224.806,90
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 224.119,10
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 216.448,82
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 210.999,47
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 203.873,52
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 199.929,42
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 199.673,16
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 192.482,53
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 189.881,24
MESTNA OBČINA KRANJ 188.893,36
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE 172.509,15
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 165.675,15
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 161.659,35