SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56242019004238765 T N 16. april 2002
SI56330000000274404 T N 04. julij 2003
SI56029220253919029 T N 08. avgust 2003 -
SI56047530001796344 T N 31. januar 2011 -
SI56610000004913591 T N 05. april 2013 -
SI56290000059964869 T N 01. april 2015 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 69.454.115,42€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 12.415.282,67
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.585.286,67
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 5.339.570,85
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 3.411.469,28
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 1.436.312,15
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.277.716,62
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 1.179.208,10
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 1.115.774,89
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 927.737,41
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 884.413,96
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 791.268,58
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 760.953,39
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 726.795,86
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 625.560,83
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA 584.870,41
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 525.955,00
MESTNA OBČINA PTUJ 523.912,43
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 522.113,51
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 516.094,82
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 515.478,54
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 479.357,99
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 478.724,97
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 459.564,27
MINISTRSTVO ZA PROMET 458.579,50
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 452.830,91
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 401.641,55
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 392.980,76
MINISTRSTVO ZA KULTURO 388.544,04
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem 387.377,89
MESTNA OBČINA MARIBOR 377.668,78
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 370.953,41
MINISTRSTVO ZA FINANCE 353.067,14
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 343.095,23
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 324.732,31
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 310.014,25
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 306.860,22
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 300.455,43
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 289.640,92
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 280.285,63
OBČINA DOMŽALE 262.287,35
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 261.679,31
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 258.391,06
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 251.261,51
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 238.890,68
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 237.321,40
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 231.472,39
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 230.128,08
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica 226.768,91
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 218.243,08
MESTNA OBČINA KRANJ 209.149,28