SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

POSIM, d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 0 0 7.307 8.475 5.662
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 70 0
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56290000050188045 T N 04. marec 2011 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki POSIM, d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
Saša Savić 100%
Gregor Šikman - 100%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Saša Savić
prokurist Miran Keržič
direktor Gregor Šikman
direktor Tatjana Šikman -
prokurist Gregor Šikman -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 158,50€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
UNIVERZA V MARIBORU 68,70
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA 64,80
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA 25,00