SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

OŠ MOST NA SOČI (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56013286030683725 S N 28. junij 2002 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki OŠ MOST NA SOČI

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
OBČINA TOLMIN - NP

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
ravnatelj Branko Loncner
ravnatelj Karmen Kozorog
ravnatelj Romana Svetičič
ravnatelj Ciril Makovec -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 22.031.690,13€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 12.411.025,41
OBČINA TOLMIN 6.182.511,39
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST ŠPORT 3.327.120,42
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes 23.992,80
OBČINA CERKNO 18.803,33
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN 10.135,83
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 9.073,10
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 8.679,45
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. 6.049,54
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA - KMETIJSKE SUBVENCIJE 5.687,58
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 3.609,97
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. 1.649,09
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 1.266,15
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 1.260,30
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 1.140,73
ABANKA VIPA d.d. 961,30
KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI 912,29
OBČINA KOBARID 880,15
OBČINA AJDOVŠČINA 846,14
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN 839,64
Zavod za šport Republike Slovenije Planica 776,00
GIMNAZIJA TOLMIN 764,82
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE 577,85
CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM 540,00
CENTER ZA SOCIALNO DELO TOLMIN 455,29
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA 428,28
OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA 419,00
GIMNAZIJA NOVA GORICA 416,88
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 412,29
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE 368,36
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 354,95
OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA Podbrdo 350,97
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID 335,12
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 316,92
KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA 308,65
OSNOVNA ŠOLA MIREN 296,92
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE - V LIKVIDACIJI 250,38
VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN 248,86
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS 220,73
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA 219,61
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE 218,31
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 201,80
OSNOVNA ŠOLA KANAL 200,80
OSNOVNA ŠOLA DOBROVO 188,04
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 181,94
OSNOVNA ŠOLA BOVEC 161,25
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA 150,23
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 136,68
OSNOVNA ŠOLA Črni vrh 135,00