SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

OŠ MOST NA SOČI (več na AJPES)

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki OŠ MOST NA SOČI

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
OBČINA TOLMIN - NP

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
ravnatelj Branko Loncner
ravnatelj Karmen Kozorog
ravnatelj Romana Svetičič
ravnatelj Ciril Makovec -

Seznam organov (skupen znesek plačil: 10.659.569,68€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Organ Skupen znesek (€)
OBČINA TOLMIN 5.783.656,46
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 4.383.866,64
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST ŠPORT 468.868,40
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN 8.977,16
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 2.923,55
OBČINA CERKNO 1.623,62
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 1.260,30
KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI 912,29
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 857,62
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 846,15
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN 656,72
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA 428,28
GIMNAZIJA NOVA GORICA 416,88
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 412,29
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE 368,36
OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA Podbrdo 350,97
OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI 300,00
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE - V LIKVIDACIJI 250,38
VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN 248,86
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID 225,34
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS 210,73
KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA 208,65
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 169,06
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 166,92
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 156,90
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA 150,23
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA 118,98
LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA SOTOČJE KOBARID - TOLMIN 98,46
GLASBENA ŠOLA TOLMIN 87,11
KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN 70,04
OSNOVNA ŠOLA BOVEC 68,85
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 64,68
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA 62,67
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA 52,16
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 41,73
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 37,56
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA 33,38
OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 33,38
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN 29,21
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 29,21
OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA 27,12
OSNOVNA ŠOLA DOBROVO 25,04
OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE 25,04
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK 20,86
UNIVERZA V MARIBORU 19,20
OSNOVNA ŠOLA MIREN 16,69
OSNOVNA ŠOLA DESKLE 16,69
OSNOVNA ŠOLA KANAL 16,69
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE 12,52
OSNOVNA ŠOLA OTLICA 12,52