SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

OŠ MOST NA SOČI (več na AJPES)

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki OŠ MOST NA SOČI

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
OBČINA TOLMIN - NP

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
ravnatelj Branko Loncner
ravnatelj Karmen Kozorog
ravnatelj Romana Svetičič
ravnatelj Ciril Makovec -

Seznam organov (skupen znesek plačil: 18.299.942,98€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Organ Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 8.030.584,68
OBČINA TOLMIN 6.052.851,02
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST ŠPORT 4.143.760,88
OBČINA CERKNO 20.867,38
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 10.417,09
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN 8.977,16
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes 5.457,60
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 4.463,36
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 3.328,64
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 3.157,21
OBČINA KOBARID 1.673,68
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 1.326,15
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 1.260,30
Zavod za šport Republike Slovenije Planica 1.226,00
GIMNAZIJA TOLMIN 989,50
KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI 912,29
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN 656,72
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 593,73
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE 577,85
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA 428,28
GIMNAZIJA NOVA GORICA 416,88
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 414,80
OBČINA AJDOVŠČINA 412,65
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 412,29
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE 368,36
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 354,95
OSNOVNA ŠOLA SIMONA KOSA Podbrdo 350,97
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 316,92
KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽA 308,65
OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI 300,00
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID 253,14
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE - V LIKVIDACIJI 250,38
VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN 248,86
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS 210,73
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 156,90
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA 150,23
OSNOVNA ŠOLA MIREN 140,69
OSNOVNA ŠOLA Črni vrh 135,00
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA 118,98
OSNOVNA ŠOLA BOVEC 117,25
OSNOVNA ŠOLA KANAL 111,30
LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA SOTOČJE KOBARID - TOLMIN 98,46
GLASBENA ŠOLA TOLMIN 87,11
OSNOVNA ŠOLA CERKNO 81,00
KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN 70,04
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 64,68
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA 62,67
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA 52,16
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 37,56
OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 33,38