SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

FATAL d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 54.541 12.469 16.584 7.053 815
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje -3.327 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 0 0
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki FATAL d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
Sandra Čarkić Zupanc 100,0000%
SREBRNA NANIZANKA d.o.o. - 100,0000%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Sandra Čarkić Zupanc
direktor Igor Haler
direktor -

V izbranem časovnem obdobju ni bilo transakcij.