SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

ZAJČJA d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 13.269 479.607 653.014 558.533 413.858
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0
Nakazila iz sektorja država 0 0 6.655 9.417 9.092 0
Razmerje 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56020560257302919 T B 27. junij 2008 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki ZAJČJA d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
Borut Perhavc 100%
Goran Jeličić 100%
GORAMIL d.o.o. - 100%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Borut Perhavc
direktor Boris Dekleva
direktor Karmen Bregar
prokurist Boris Dekleva -
direktor Milija Golubović -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 34.321,70€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 15.798,19
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE 3.140,30
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA 2.521,80
OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA 1.827,90
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 1.801,28
OSNOVNA ŠOLA POLJANE 1.377,50
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 1.120,60
GIMNAZIJA VIČ 998,10
ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA 896,10
OŠ NOVE FUŽINE 805,20
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 780,00
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA 749,59
VRTEC PEDENJPED 657,70
OSNOVNA ŠOLA POLJE 650,70
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA 576,00
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 316,60
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 299,80
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 4,34