SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

AGRO-OSKRBA D.O.O. SEŽANA (več na AJPES)

Subjekt je bil izbrisan iz PRS

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 307.763,39€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA 37.783,81
KRAJEVNA SKUPNOST AVBER 27.240,61
VRTEC SEŽANA 23.091,14
KRAJEVNA SKUPNOST ŠTJAK 18.897,02
KRAJEVNA SKUPNOST VRABČE 12.632,88
KRAJEVNA SKUPNOST SEŽANA 11.077,35
PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija 10.921,96
KRAJEVNA SKUPNOST DUTOVLJE 10.150,65
KRAJEVNA SKUPNOST POVIR 9.637,89
SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE 9.544,39
KRAJEVNA SKUPNOST LOKEV 9.361,29
KRAJEVNA SKUPNOST SLIVJE 7.939,76
KRAJEVNA SKUPNOST PLISKOVICA 7.484,01
ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA 7.343,82
DOM UPOKOJENCEV SEŽANA 6.895,17
KRAJEVNA SKUPNOST VREME 6.876,87
KRAJEVNA SKUPNOST DANE PRI SEŽANI 6.678,24
OBČINA KOMEN 6.580,32
KRAJEVNA SKUPNOST KAZLJE 6.384,97
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 6.236,38
KOSOVELOV DOM SEŽANA - kulturni center Krasa 5.991,64
OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE 4.255,52
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 4.233,78
OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA 4.027,99
KRAJEVNA SKUPNOST BARKA 4.020,93
OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 3.932,95
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA 3.849,70
BOLNIŠNICA SEŽANA 3.504,64
KRAJEVNA SKUPNOST TOMAJ 3.007,07
KRAJEVNA SKUPNOST DIVAČA 2.867,59
OBČINA SEŽANA 2.676,33
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEŽANA 2.460,13
Šolski center Srečka Kosovela Sežana 2.269,52
ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA 2.172,52
KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC 1.970,36
GLASBENA ŠOLA SEŽANA 1.803,52
KRAJEVNA SKUPNOST MISLIČE 1.402,10
KRAJEVNA SKUPNOST TEMNICA 1.305,48
KRAJEVNA SKUPNOST MATERIJA 1.189,51
KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA 1.010,87
KRAJEVNA SKUPNOST KRVAVI POTOK 904,60
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA 891,55
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 753,92
KRAJEVNA SKUPNOST ŠTORJE 646,07
OBČINA DIVAČA 585,88
MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 568,20
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI MATERIJI 562,84
KRAJEVNA SKUPNOST RODIK 543,06
KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽEČE 508,58
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana 252,25