SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

ARBITRIJ d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 1.718 1.200 0 17.980 2.400 2.040
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0 0
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 0 0
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56300000008733916 T N 18. februar 2011
SI56610000009863598 T N 05. februar 2015 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki ARBITRIJ d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
ANDREJ ZAJC 100,0000%
ALERON d.o.o. - 100,0000%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo ARBITRIJ d.o.o.

Naziv Vstop Izstop Delež
BRUTI d.o.o. 100,0000%
DENLO d.o.o. 100,0000%
MITAS d.o.o. 100,0000%
PORTI d.o.o. 100,0000%
TASILA d.o.o. 100,0000%
ARTMAN PRO d.o.o. 100%
GM T.E.A.M. d.o.o. 100%
LV 34 d.o.o 100%
VETAN d.o.o. 100%
MENIKA d.o.o. 99%
MERED d.o.o. 100%
MALOT d.o.o. 100%
MERATO d.o.o. 100%
EKO GLOBAL d.o.o. 100%
MEDON d.o.o. 100%
NATERO d.o.o. 100%
UNIKATNE SANJSKE DESTINACIJE d.o.o. 100%
AR-MONT d.o.o. 100%
AR-MONTAŽA d.o.o. 100%
I-MONT PLUS d.o.o. 100%
LEDOK d.o.o. 100%
KUPOLA PREVOZI d.o.o. 100%
LERID d.o.o. 100%
POSADIMO DREVO d.o.o. 100%
SILOT d.o.o. 100%
AMBIENTA KB d.o.o. - V STEČAJU 100%
BORONA d.o.o. 100%
BPA d.o.o. 100%
KALKO GRAD d.o.o. 100%
F KLUB PLUS d.o.o. - v stečaju 100%
KUD MORGAN d.o.o. 100%
SILTARA d.o.o 100%
VITRANC CENTER d.o.o. 50%
BENDRA-MONT-5 d.o.o. 100%
DRAMID d.o.o. 100%
GOMIVA d.o.o. 100%
TREMON d.o.o. 100%
A SKUPINA d.o.o. 100%
H&B MONT d.o.o 100%
PRIKOR d.o.o. 100%
SONTAR d.o.o. 100%
SORIDA d.o.o. 100%
POKIR d.o.o. 39%
RETURA d.o.o. 100%
SMALIR d.o.o. 100%
TRASIT d.o.o. 100%
GIROL d.o.o. 100%
KORTAN d.o.o. 100%
TOP OBNOVE d.o.o. 100%
AERO-IT DISTRIBUCIJA d.o.o. 26%
DAMAJA d.o.o. 100%
LATOM d.o.o. 100%
TIMENA d.o.o. 100%
ARCAZ PLUS d.o.o. 100%
DUMS & CO d.o.o. 100%
GLOBALSERVIS d.o.o. 90,00%
SORAT d.o.o. 100%
TIRETA d.o.o. 100%
E-KOMERCIALA d.o.o. 100%
REFORMA d.o.o. 100%
DOSINA d.o.o. 100%
GOSIRA d.o.o. 49%
VANSA PROJEKT d.o.o. 100%
MARTOLA d.o.o. 100%
ITFIC d.o.o. 100%
REBORA d.o.o. 100%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Andrej Zajc -

V izbranem časovnem obdobju ni bilo transakcij.