SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

STOPAR & SIN d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 77.040 62.428 59.977 59.840 60.790 60.773
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 6.106 0 48.782 1.657 0 2.334
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 0 0
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56060000518534363 T N 15. marec 2002 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki STOPAR & SIN d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
LADISLAV STOPAR - -
  - 50,0000%
  - 50,0000%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo STOPAR & SIN d.o.o.

Naziv Vstop Izstop Delež
STOPAR DESIGN, d.o.o. 30,00%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Ladislav Stopar -
direktor Ladislav Stopar -

V izbranem časovnem obdobju ni bilo transakcij.