SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

ROLETARSTVO BERČAN d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 0 345.084 351.976 418.386 414.163 389.982 368.147
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 8.000 9.805 10.204
Nakazila iz sektorja država 0 10.200 6.988 6.901 5.881 16.232 3.493
Razmerje 0 % 2 % 2 % 1 % 1 % 3 % 1 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56101000045890986 T N 27. november 2008
SI56300000007796993 T N 07. januar 2009
SI56020330259434263 T N 02. junij 2011 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 56.722,22€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR 9.133,96
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 5.580,48
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 5.532,16
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA 4.039,26
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 3.931,35
VRTEC MLADI ROD 2.861,44
OSNOVNA ŠOLA BELTINCI 2.829,47
VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo 2.673,37
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA 2.206,33
GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA 1.823,96
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA 1.603,85
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1.217,04
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Angleško ime: Geological Survey of Slovenia 1.070,53
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET 919,24
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI 912,05
MESTNA OBČINA VELENJE 859,36
VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK 836,99
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA 792,51
ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE 779,90
OSNOVNA ŠOLA DOB 692,80
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK 667,21
VIŠKI VRTCI 642,77
KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA 593,12
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 561,36
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA 540,46
OBČINA VELIKA POLANA 452,61
DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI 432,35
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC 282,41
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. 256,20
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA 256,18
VRTEC ŠENTVID 247,05
JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI 230,00
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana 229,40
OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA 226,88
MINISTRSTVO ZA PROMET PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 213,41
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 180,95
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD 163,45
UNIVERZA V MARIBORU 125,35
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 119,52
VRTEC CICIBAN 5,49