SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

PETER OMAHEN - IZVRŠITELJ (več na AJPES)

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki PETER OMAHEN - IZVRŠITELJ

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
PETER OMAHEN - - NP

Seznam organov (skupen znesek plačil: 624.659,35€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Organ Skupen znesek (€)
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 256.078,75
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 102.199,76
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana 84.702,51
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 30.241,84
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 26.625,36
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 17.271,66
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 13.792,57
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA 11.855,84
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 11.456,55
VRTEC VODMAT 9.282,64
VRTEC POD GRADOM 6.655,72
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 5.226,79
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 3.681,34
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad 3.403,34
VIŠKI VRTCI 3.146,28
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA 2.753,60
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 2.560,30
ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 1.921,02
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1.849,22
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 1.787,86
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 1.693,37
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 1.475,95
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA 1.410,36
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 1.218,12
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA 1.060,70
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 1.054,76
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 964,12
VRTEC PEDENJPED 954,26
VRTEC MOJCA 785,85
VRTEC CICIBAN 763,10
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 733,26
VRTEC MAVRICA BREŽICE 616,35
CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center 579,02
DOM STAREJŠIH LOGATEC 566,90
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 566,85
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 562,87
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 543,29
PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 542,06
OSNOVNA ŠOLA POLJE 508,46
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 472,85
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO 456,71
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA 445,55
MINISTRSTVO ZA KULTURO 442,45
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 439,00
OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 404,54
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 371,10
MESTNA OBČINA KRANJ 364,50
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 363,06
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana 346,39
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja 302,86