SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

STOPAR DESIGN, d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 1.733.068 1.429.987 1.569.011 1.897.224 2.084.307 1.829.396 1.789.741
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 22.264 -38.798 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 4.600 10.230 1.713 3.996 0 12.056 34.500
Nakazila iz sektorja država 15.360 62.020 52.539 6.247 9.104 13 212.959
Razmerje 1 % 4 % 3 % 0 % 0 % 0 % 10 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56060000064577079 T N 05. april 2001 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 412.101,39€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO 211.572,50
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA 93.511,67
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 46.399,00
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE 13.631,82
ŠOLSKI CENTER CELJE 8.786,45
MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBEČNA 6.215,10
MESTNA OBČINA CELJE, CELJE 4.311,48
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 4.176,79
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE 3.991,65
OBČINA ŠTORE 3.898,64
MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST ALJAŽEV HRIB 2.168,53
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, javni sklad 2.163,03
MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE 2.002,99
MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA VAS 1.989,90
OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA 1.760,69
MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO 1.670,69
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 1.203,95
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 1.199,50
KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA PRI SEVNICI 478,70
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 387,04
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 312,51
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 179,47
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE 51,39
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 37,90