SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

ATON, BRANKO ZVER s.p. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 90.458
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0
Drugi poslovni prihodki 0
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 0 0 73.674
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 68 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56020540257573453 T N 13. november 2008
SI56290000050669941 T N 18. september 2012 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 369.077,29€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino 168.720,15
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 114.314,09
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR 76.458,74
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 3.952,91
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 3.511,55
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA 776,84
Kemijski inštitut 597,82
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 242,09
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 207,40
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA 191,54
ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE 104,16