SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

STATIK d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 171.819 153.952 178.908 160.150 140.923 113.092
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 540 1.926 11.242
Nakazila iz sektorja država 81.913 82.191 111.274 81.622 69.227 0
Razmerje 40 % 44 % 52 % 42 % 40 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56022440016547952 T N 03. julij 2001 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki STATIK d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
VOJKO MLAKAR - 40,0033%
BRANKO ŠINKOVEC - 40,0033%
STATIK d.o.o. - 19,9933%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo STATIK d.o.o.

Naziv Vstop Izstop Delež
ATELJE 92 d.o.o. - 9,0909%
SGI, d.o.o. - 2,0000%
STATIK d.o.o. - 19,9933%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Vojko Mlakar
direktor Branko Šinkovec -
prokurist Vojko Mlakar -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 770.749,90€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
OBČINA IDRIJA 268.696,27
OBČINA CERKNO 206.092,26
OBČINA LOGATEC 159.656,36
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 44.664,00
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA 43.672,00
GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA 6.498,00
KRAJEVNA SKUPNOST SP. IDRIJA 6.433,99
DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA MIKLAVŽA IDRIJA 5.880,00
KRAJEVNA SKUPNOST DOLE 5.868,25
ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 3.328,91
OBČINA TOLMIN 2.928,00
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 2.880,00
OSNOVNA ŠOLA CERKNO 2.453,68
KRAJEVNA SKUPNOST MESTO IDRIJA 2.311,84
KRAJEVNA SKUPNOST OREHEK 2.153,23
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA 1.988,76
MESTNI MUZEJ IDRIJA, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko 1.111,39
MESTNA KNJIŽNJICA IN ČITALNICA IDRIJA 984,00
KRAJEVNA SKUPNOST GODOVIČ 744,00
VRTEC IDRIJA 732,00
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji 683,20
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 565,87
KRAJEVNA SKUPNOST KANOMLJA 300,45
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 92,80
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 30,65