SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

NEVRO PR d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 0 170.606 241.116 282.008 56.417 17.920
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 0 0 0 0
Nakazila iz sektorja država 0 11.660 22.400 19.200 0 0
Razmerje 0 % 6 % 8 % 6 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56101000045968004 T B 29. december 2008 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki NEVRO PR d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
Sebastjan Jeretič - -
  - 65,2174%
  - 34,7826%

Poslovni subjekti, ki jih je ustanovilo NEVRO PR d.o.o.

Naziv Vstop Izstop Delež
NEUROAGENCIJA d.o.o. 50%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
direktor Sebastjan Jeretič -
prokurist Milica Popović

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 53.260,00€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MESTNA OBČINA KOPER 24.000,00
MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 19.260,00
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 8.000,00
ZAVOD ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA 2.000,00