SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

POWER DAMIJAN DOBNIK S.P. (več na AJPES)

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56241009004714746 T N 22. november 2004 -
SI56251009721202127 T N 12. junij 2007
SI56024540015589972 T N 01. maj 2008 -
SI56101000047334928 T N 29. oktober 2009 -

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki POWER DAMIJAN DOBNIK S.P.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
Damijan Dobnik - NP

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 1.166.421,39€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 272.329,75
MESTNA OBČINA KRANJ 125.569,60
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 72.846,17
OBČINA VUZENICA 68.915,36
OBČINA SELNICA OB DRAVI 46.745,81
OBČINA PODVELKA 38.379,42
TIC turistično informacijski center 36.300,50
TURISTIČNO-INFORMATIVNI CENTER MORAVSKE TOPLICE 36.257,98
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SPOTUR SLOVENJ GRADEC 31.147,75
OBČINA BOHINJ 30.933,57
OBČINA RADLJE OB DRAVI 30.157,45
JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti 25.622,05
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 25.319,13
JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI 19.460,86
OBČINA MUTA 19.443,29
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 18.451,10
OBČINA RIBNICA NA POHORJU 17.662,54
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 15.536,10
OBČINA MISLINJA 13.500,67
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, javni sklad 12.000,00
ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI 11.207,52
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEM 11.024,62
KULTURNI CENTER - DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI 9.348,72
OBČINA SVETI TOMAŽ 9.064,00
OBČINA MORAVSKE TOPLICE 8.118,76
ZDRAVSTVENI DOM LENART 8.014,18
KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče 7.723,25
OBČINA KOZJE 7.590,00
OBČINA LENART 7.469,09
KOROŠKI ZAVOD ZA KULTURO 6.998,40
OBČINA POSTOJNA 6.832,20
OBČINA BENEDIKT 6.507,12
OSNOVNA ŠOLA VUZENICA 5.529,12
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA 5.484,72
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 4.666,46
KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI 4.362,91
OBČINA DRAVOGRAD 4.080,00
OBČINA PESNICA 4.005,94
OBČINA CERKVENJAK 3.943,42
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 3.871,20
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 3.716,08
OBČINA RUŠE 3.710,07
OBČINA PREVALJE 3.499,99
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana 3.491,89
KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV 3.378,17
OBČINA ŠKOCJAN 3.207,60
VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo 2.868,00
OBČINA RADEČE 2.777,00
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE 2.636,70
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 2.435,78