SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

POWER DAMIJAN DOBNIK S.P. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 1.025.543
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 90.771
Drugi poslovni prihodki 4.459
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 0 0 39.968
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56241009004714746 T N 22. november 2004 -
SI56251009721202127 T N 12. junij 2007
SI56024540015589972 T N 01. maj 2008 -
SI56101000047334928 T N 29. oktober 2009 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 1.237.181,01€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 272.329,75
MESTNA OBČINA KRANJ 125.569,60
OBČINA VUZENICA 79.845,34
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 73.382,97
OBČINA SELNICA OB DRAVI 47.038,61
OBČINA PODVELKA 41.448,03
OBČINA MUTA 40.344,33
TIC turistično informacijski center 36.300,50
TURISTIČNO-INFORMATIVNI CENTER MORAVSKE TOPLICE 36.257,98
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT, MLADINSKE IN SOCIALNE PROGRAME SPOTUR SLOVENJ GRADEC 33.230,29
JAVNI ZAVOD DRAVIT DRAVOGRAD, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti 32.302,16
OBČINA RADLJE OB DRAVI 31.977,69
OBČINA BOHINJ 30.933,57
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 25.319,13
JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI 20.681,40
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 19.560,08
OBČINA RIBNICA NA POHORJU 17.662,54
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 15.536,10
OBČINA MISLINJA 13.925,23
OBČINA SVETI TOMAŽ 12.309,20
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, javni sklad 12.000,00
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEM 11.455,52
ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI 11.207,52
KULTURNI CENTER - DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI 9.348,72
OBČINA MORAVSKE TOPLICE 8.118,76
ZDRAVSTVENI DOM LENART 8.014,18
KTRC, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče 7.723,25
OBČINA KOZJE 7.590,00
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. 7.532,28
OBČINA LENART 7.469,09
KOROŠKI ZAVOD ZA KULTURO 6.998,40
OBČINA POSTOJNA 6.832,20
OBČINA BENEDIKT 6.507,12
OSNOVNA ŠOLA VUZENICA 5.529,12
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA 5.484,72
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana 5.199,89
KRAJEVNA SKUPNOST RADLJE OB DRAVI 5.030,25
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 4.666,46
OBČINA DRAVOGRAD 4.080,00
OBČINA PESNICA 4.005,94
OBČINA CERKVENJAK 3.943,42
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 3.871,20
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 3.716,08
OBČINA RUŠE 3.710,07
OBČINA PREVALJE 3.499,99
KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV 3.378,17
OBČINA ŠKOCJAN 3.207,60
SAUBERMACHER - KOMUNALA - podjetje za odstranjevanje odpadkov Murska Sobota d.o.o. 2.925,56
VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo 2.868,00
OBČINA RADEČE 2.777,00