SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

KABEL TV d.o.o. (več na AJPES)

Subjekt je bil izbrisan iz PRS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 2.369.584 2.613.129 2.922.502 3.311.246 3.690.868
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 6.643 3.500 0 2.100 37.930
Nakazila iz sektorja država 17.709 22.735 23.718 25.213 25.311 0 0
Razmerje 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56031161012021462 T N 03. december 1999
SI56060000111847119 T N 09. december 2003
SI56330000002892143 T N 30. oktober 2008

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 177.318,46€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA POLSKAVA 25.617,51
JAVNI ZAVOD ZA KABELSKO TELEVIZIJO IN INFORMIRANJE SLOVENSKA BISTRICA 19.631,08
DOM NINE POKORN GRMOVJE 14.137,26
2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 11.785,20
KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 8.468,76
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE 7.554,67
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA 7.211,00
OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA 7.051,00
ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA 6.667,00
OBČINA HAJDINA 6.049,45
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE 5.480,21
VRTCI OBČINE ŽALEC 5.115,74
LJUDSKA UNIVERZA zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica 4.739,00
OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK 4.231,70
OBČINA POLJČANE 4.165,14
OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA 3.719,69
OSNOVNA ŠOLA STARŠE 3.642,08
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA 2.960,80
Socialno varstveni zavod Hrastovec 2.743,33
OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC 2.677,84
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR 2.559,65
I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC 2.182,42
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 1.975,74
OBČINA KIDRIČEVO 1.920,60
OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK-SONJE SLOVENSKA BISTRICA 1.735,80
UNIVERZA V MARIBORU 1.728,04
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA 1.683,37
VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA 1.521,21
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOV. BISTRICA 1.500,00
OBČINA ŠENTILJ 1.459,48
OSNOVNA ŠOLA POLJČANE 1.219,54
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC 989,00
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA 784,65
OBČINA STARŠE 518,74
OBČINA GORIŠNICA 283,17
CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC 278,89
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 272,16
Medobčinska splošna knjižnica Žalec 253,20
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 163,23
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST POLJČANE 152,54
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA 103,84
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA POLSKAVA 93,78
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 61,32
ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC 53,07
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 53,05
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 50,64
OBČINA MAJŠPERK 36,24
OBČINA ŽALEC 35,38
KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE 1,25