SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje transakcij javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 5. 2016, 25. 4. 2016, 25. 3. 2016, 25. 2. 2016, 25. 1. 2016, 25. 12. 2015, 25. 11. 2015, 25. 10. 2015, 25. 9. 2015, 25. 8. 2015, 25. 7. 2015, 25. 6. 2015, 25. 5. 2015, 25. 4. 2015, 25. 3. 2015, 25. 2. 2015, 25. 1. 2015, 25. 12. 2014, 25. 11. 2014, 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

RUFnDAH, d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Čisti prihodki od prodaje 3.817 622.373 909.029 803.715
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 327 1.281
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 2.034 2.397 8.604
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Bančni računi subjekta

TRR Tip ENO Datum odprtja Datum zaprtja
SI56290000050135471 T N 17. december 2010
SI56031861001784532 T N 27. januar 2012 -

Seznam plačnikov (skupen znesek plačil: 25.001,08€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Plačnik Skupen znesek (€)
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 9.185,11
OBČINA JESENICE 4.685,47
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE 2.312,54
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 2.135,61
OBČINA BOHINJ 1.741,39
STANOVANJSKO PODJETJE podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. 1.243,87
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 791,09
JEKO - IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice 480,50
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA 320,34
SPLOŠNA KNJIŽNICA SLOVENSKE KONJICE 288,71
OSNOVNA ŠOLA ODRANCI 284,97
VRTEC MENGEŠ 266,11
GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica 222,72
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO 211,38
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 204,18
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 195,00
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. 178,24
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o. 69,66
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Angleško ime: Geological Survey of Slovenia 58,38
SREDNJA ŠOLA IZOLA - SCUOLA MEDIA ISOLA 56,93
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 44,52
NLB PROPRIA, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana 24,36