SUPERVIZOR Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

Iskalnik*

Dodatne informacije o uporabi iskalnika, vsebini podatkov in samem projektu.

Podatki

Izpiši transakcije javnih organov s poslovnimi subjekti. Izpolnite vsaj eno polje.

  • * Za izpis transakcij ni potrebno izpolniti obeh polj.

Davčni dolžniki prejemniki javnih sredstev: 25. 10. 2014, 25. 9. 2014, 25. 8. 2014, 25. 7. 2014, 25. 6. 2014, 25. 5. 2014, 25. 4. 2014, 25. 3. 2014, 25. 2. 2014, 25. 1. 2014, 25. 12. 2013, 25. 11. 2013, 25. 10. 2013, 25. 7. 2013, 25. 3. 2013.

RUFnDAH, d.o.o. (več na AJPES)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisti prihodki od prodaje 3.817 622.373 909.029
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0
Drugi poslovni prihodki 0 0 327
Nakazila iz sektorja država 0 0 0 0 2.034 0
Razmerje 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Podatka o razmerju in nakazilih iz sektorja država sta informativnega značaja. Izračunana sta ob predpostavki 20-odstotne stopnje DDV na vse prihodke iz prodaje. Poslovni subjekt lahko prejema nakazila, ki ne predstavljajo prihodkov (odškodnine, agentski posli, vrnjeni avansi, ...), zaradi česar je lahko izračunani količnik pomembno napačen.

Informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih subjektih

Ustanovitelji in družbeniki RUFnDAH, d.o.o.

Ime / Naziv Vstop Izstop Delež
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA INŽENJERING U GRAĐEVINARSTVU RUFNDAH DOO BEOGRAD, SREMČICA, JOVANČE MICIĆA 5 100%
Miha Čižman - -
  - 4,761%
  - 28,572%
Safet Bečirović - -
  - 4,761%
  - 28,572%
Vesna Ivelja - -
  - 4,761%
  - 28,573%

Zastopniki

Vrsta zastopnika Ime / Naziv Vpis Izbris
prokurist Safet Bečirović
direktor Miha Čižman
prokurist Vesna Ivelja -
prokurist Miha Čižman -
direktor Safet Bečirović -

Seznam organov (skupen znesek plačil: 6.581,94€):

zneski so trenutno prikazani samo za izbrani subjekt in še ne vsebujejo vseh hčerinskih subjektov prikazanih na grafu

* označuje, da je pravni subjekt v posredni ali neposredni lasti proračunskega uporabnika

Organ Skupen znesek (€)
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE 2.312,54
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1.840,13
OBČINA JESENICE 1.281,35
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA 320,34
VRTEC MENGEŠ 266,11
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO 211,38
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 204,18
OBČINA BOHINJ 84,41
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Angleško ime: Geological Survey of Slovenia 58,38
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 3,12